مجموعه ما به عنوان اولین مرکز ارائه کننده اشتراک های تلویزیونی ، پیشرو و پایه گذار فرهنگ استفاده رسمی از پی تی وی برای فارسی زبانان مقیم امارت متحده عربی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین دیگر کشورهای فارسی زبان در منطقه نظیر افغانستان و تاجیکستان در سال 2005 تاسیس گردید.
این مرکز با ارائه بهترین سرویس و خدمات جهت دریافت اشتراک اصلی و رسمی تلویزیونی بدون نیاز به اینترنت برای هزاران مشترک خصوصی و حقوقی همچون هتل ها، خبرگزاریها ، استودیوها ، سفارتخانه ها ، سازمان های علمی تحقیقاتی و رادیو تلویزیونی دارای مجوز در سرتاسر جهان همواره سعی در جلب رضایت و اعتماد مشترکین نموده است.
در حقیقت بزرگترین سرمایه این مجموعه اعتماد و رضایت هزاران مشترک از سرویس و پشتیبانی ما پس گذشت بیش از 15 سال سابقه میباشد.