براي سفارش سرویس جدید و يا تمديد اعتبار خود، پس از انتخاب سرویس و پکیج مورد نظر برای دریافت راهنمایی فنی و خرید با ما تماس بگیرید.
درصورت تکمیل فرم در قسمت تماس با ما در کمتر از 24 ساعت کاری با شما تماس خواهیم گرفت.
پس از مشاوره، انتخاب سرویس، انتقال وجه و اطلاع دادن آدرس پستی خود محصول خود را از طریق پست سفارشی رایگان در امارات متحده عربی و یا از طریق نماینده ما در دیگر نقاط جهان دریافت خواهید کرد.
تمدید اعتبار نیز در کمتر از 48 ساعت از طریق ماهواره بر روی کارت هوشمند قبلی انجام میشود.
در صورت بروز هرگونه مشکل فنی ،از طریق تلفن، سرویس آنلاین، ایمیل و نهایتا در صورت امکان سرویس در محل تا برطرف شدن مشکل همواره در کنار شما هستیم.
تمام سرویس ها دارای ضمانت %100 هستند و درصورت بروز هر گونه مشکلی که نهایتآ قادر به استفاده از سرویس نشدید ما موظف به استرداد وجه شما هستیم.